OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 MAJA 2024

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych


Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kie-rownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolic-kiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej doty-czących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskry-minacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz na-uczycieli religii.
Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowią-zującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.
1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Mi-nisterstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozu-mieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przy-padku innych przedmiotów.
3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzyw-dzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej ty-godniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku. Kształtują postawy pro-ekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością do-prowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wyma-ganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne po-winno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych
Stegna, 23 maja 2024 r.

1. Dzisiaj przypada uroczystość Trójcy Najświętszej, która kończy okres Spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
2. O 15:00 Msza św. w intencji wszystkich Mam naszej parafii.
3. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii i prace wykonane na jej rzecz. Dzisiaj kolekta kopertowa na cele inwestycyjne. Za tydzień zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
4. Serdecznie dziękuję Pani Urszuli Neumann, Pani Gabrieli Neumann i Pani Teresie Kurak za przygotowanie kościoła do niedzielnej Eucharystii. Bardzo proszę, aby w tym tygodniu zechciały to zrobić Pani Aneta Thomann, Pani Anna Ulfik i Pani Beata Ulfik.
5. Trwa 24 godzinna, nieustająca modlitwa za Ojczyznę i o pokój na świecie, organizowana przez Apostolat Maryjny. Dla naszego Apostolatu wyznaczono termin 27 maja, w godz. 0:00 – 24:00. Nasz apostolat liczy 9 członkiń. Prosimy osoby chętne do modlitwy o wsparcie. Jedna osoba modli się przez 1 godzinę bez przerwy. Modlitwy są dowolne (różaniec, koronki, litanie i inne). Ważne, aby modlić się przez 1 godzinę bez przerwy. W zakrystii jest lista, na która można się wpisać na konkretna godzinę modlitwy.
6. Serdecznie zapraszam na Mszę św. szkolną w piątek o 17:00.
7. 31 maja przypada uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 10.00. wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Proszę rodziny oraz wspólnoty o przygotowanie ołtarzy i udekorowanie okien na trasie procesji. Niech będzie to dla nas okazja do wyznania wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam do posługi Służbę Ołtarza, Dzieci Maryi, Poczty Sztandarowe oraz Straż Pożarną. Proszę także dzieci o sypanie kwiatów.
• ołtarz pierwszy – ul. Lompy, u Państwa Wańczyk – Mieszkańcy Wsi – Centrum
• ołtarz drugi – ul. Główna, u Państwa Skorupa – Mieszkańcy Kolonii i ul. Głównej.
• ołtarz trzeci – ul. Strażacka, przy Remizie – Mieszkańcy Pietruchowego, Wiesek i Dębiny.
• ołtarz czwarty – przy Kościele – Mieszkańcy Grabiny i Nowego.
8. Od piątku, przez całą oktawę Bożego Ciała będziemy uczestniczyć w procesjach teoforycznych dookoła kościoła.
9. Na piątek 31 maja Biskup Gliwicki udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na terenie całej diecezji.
10. Od soboty zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które będziemy odprawiać do uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
11. Odwiedziny starszych i chorych odbędą się w sobotę, po pierwszym piątku czerwca, czyli 8 czerwca.
12. W uroczystość Bożego Ciała nastąpi zakończenie Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym Parafianom. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom czwartków Eucharystycznych, organizatorom i uczestnikom Agap.
13. Zapraszam na pielgrzymkę parafialną do Kałkowa-Godowa – 29 czerwca. W programie Msza święta w intencji parafian, zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, obiad, misterium Męki Pańskiej, zwiedzanie panoramy świętokrzyskiej. Koszt uczestnictwa to 50 zł (obiad i wydarzenia na miejscu) oraz koszt transportu – od 70 do 130 zł. (w zależności od liczby uczestników).
14. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego - zachęcam do lektury.
15. Zachęcam do nabycia świec Kongresowych w cenie 17 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na diecezjalne i parafialne Caritas
16. Porządek nabożeństw, intencje mszalne oraz dane kontaktowe znajdziemy w gazetce parafialnej, na naszej stronie parafialw.pl i w gablotce.
17. Telefon parafialny to 345-534-279, a mój nr komórkowy to 608-397-063. E-mail to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
18. W zakrystii można zamawiać intencje mszalne. Są wolne intencje 29 i 30 maja oraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 27 i 28 czerwca.
19. Tydzień temu nasza Drużyna wygrała, wynikiem 2-1 mecz z LKS Hadra, a dzisiaj o 17:00 zmierzy się na naszym boisku z drużyną Błękitni Herby. Zachęcam do kibicowania.